Herold Samfunnet   

Førstesiden

Heroldens Brønn

Carl G. Jung

Psykoesoterisk
Ordliste

KVANTEFYSIKK

NEVROLOGI

ARS POETICA

HUMOR


Lytt til dårenes anklagelser,
det er en kongelig tittel!


William Blake 

Det første som må læres er å sette tann for tunge; den som
vet å være stille, selv om
han han har rett, kommer
nærmest gudene.


Cato den Yngre

Jeg vandret med ild, men
ilden brant meg ikke.

                                          
Ukjent

Da menneskene hadde lært å forme sine tanker i skrift, lot himmelen det regne korn over jorden, åndene gråt i mørket
 og dragene forsvant for alltid.


Kinesisk legende

 La store tanker nære ditt sinn,
av heltemodige tanker
avles heltene.


Disraeli

Vanskeligheter viser mennesket hva det er. Gud har gitt deg en tøff motstander,for kun slik,
kan du bli en seierherre og
det kan ikke oppnås uten påkjenninger.


Epicteus

La fornuft og selvsikkerhet
styre deg i alle dine gjerninger; hvis du tviler på suksess,
skal du ikke lykkes.


Akhnaton

En dåre kan gjenkjennes på 
seks ting: sinne uten grunn, 
tale uten gevinst,
endring uten fremgang, 
mål uten mening,
tillit til en fullkommen
fremmed og  forveksling
av venn for fiende.

Arabisk ordtak

Folk flest lever fysisk, intellektuelt og moralsk veldig begrenset i forhold til hele
sitt mulige potensial.
De tar kun i bruk en veldig
liten del av sin totale mulige bevissthet og sine sjelelige ressurser. Mye likt en mann
som legger seg for vane å kun bruke lillefingeren sin. Store
katastrofer og kriser viser oss hvor mye større våre vitale ressurser er, nemlig ufattelig
 mye mer enn hva vi hadde antatt på forhånd.

William James

Det er en evig naturlov at mennesket ikke kan reddes
av noe utenfor seg selv.

Helena P. Blavatsky

Ingen vet hvilken virkning livet vårt har, eller hva det gir andre; det er skjult for oss og må forbli slik, selv om vi, av og til, tillates å skimte en liten bit av det, slik at vi ikke skal miste motet. Men, hvordan livskreftene virkelig virker forblir et evig mysterium.

Albert Schweitzer

 Ånden er hurtigere enn sinnet, uten å bevege seg, sansene rekker den ikke. Ved å stå
stille, når den igjen det som
løper. Mens den leder alle bevegelser mot kilden til
sin egen eksistens.


Upanishadene

Hva enn du måtte kunne,
eller drømmer at du kan:
Gjør Det!
For dristighet har geni, magi
og styrke i seg.


Johann W. von Goethe

Hver mann og kvinne
er en stjerne.


Liber AL

Det opplyste mennesket gjør
seg kjent med mange antikke uttalelser og historiske begivenheter for slik å
 styrke sin egen karakter.


I-Ching

Veltale er et maleri
av tankene.


Pascal

Alt reelt må først være
potensielt mulig
 for å kunne bli
faktisk eksistens.


Albert Pike

Tvil er alle oppfinnelsers far.

Galileo

Det finnes ikke noe så frastøtende at det tålmodige sinnet ikke kan finne
noe lindrende i det.


Seneca

Merket på din uvitenhet er dypet av din tro på urett og tragedie. Det larven kaller verdens ende, kaller Mesteren en sommerfugl.

Richard Bach

Zhuangzi drømte han var en sommerfugl, men da han våknet, visste han ikke om det var han som hadde drømt at han var sommerfuglen, eller om det var sommerfuglen som drømte at den var Zhuangzi.

Chuang-tzu

Drømmer - Et mikroskop vi
skuer sjelens hemmelige mysterier igjennom.

Erich Fromm

Ensomheten, selv om den kan være stille som natten, ligner lyset, det sterkeste av alle virkemidler; for ensomhet er essensielt for mennesket.
Vi kommer alle inn i verden alene; og forlater vi
denne verden alene.


Thomas De Quincey

Du kan aldri lære et annet
menneske noe som helst; alt
du kan gjøre, er kun å hjelpe
vedkommende med å finne
svaret i seg selv.

Ukjent

Du kan lede en hest til vannet, men ikke tvinge den til å drikke.

Ordtak

Stillheten er sannhetens mor.

Disraeli

Kjærlighet er loven,
kjærlighet under vilje.

Liber AL

Ikke engang fire tusen bøker
avansert metafysikk kan lære
 oss hva sjelen egentlig er.


Voltaire

Hvilket styre er det beste?
Det styret som lærer oss
å styre oss selv.

Johann W. von Goethe

Når mennesket slutter å høre de
mange, kan det sjeldne den Ene -
den indre stemmen som drukner
i støyen til det ytre.


Helena P. Blavatsky

Jeg kan fortelle deg, oppriktige venn, hva du skal tro på :

 Tro på Livet!

Det er en bedre læremester
enn noen bok eller taler.


Johann W. von Goethe

Vanskeligheter styrker sinnet,
slik arbeidet styrker kroppen.


Seneca

Arbeidet adler mannen,
men kunsten adler sjelen.


Ukjent

Det som ikke dreper
oss, styrker oss.


Friedrich Nietzsche

Over hele verden, oppigjennom
hele historien, lyder det lange
ropet fra kunstnerens hjerte:

"Gi meg friheten til å kunne
gjøre mitt ytterste!"


Isak Dineson

Vitenskap uten religion er lam,
 religion uten vitenskap er blind.

Albert Einstein

Vårt middel er vitenskap,
vårt mål er religion.


Aleister Crowley

Det motsatte den religiøse fanatikeren er ikke den
fanatiske ateisten, men den 
milde kynikeren som ikke
bryr seg om det finnes
noen gud eller ikke.

Eric Hoffer

Gud er død!

Friedrich Nietzsche

Det er umulig å lære noen
noe som helst som  vedkommende tror å
 vite på forhånd.


Epicteus

Det Evige er tilslørt av det virkelige. Livets Ånd er det
 Evige. Navn og form
er det virkelige
som tilslører Ånden.


Upanishadene

Menneskekroppen er
sjelens kappe.

Ukjent

Jeg føler min egen
udødelighet overvinner
all smerte, alle tårer,
 all tid, all frykt ..
og drønner som buldringen
til den evige tordenen i dypet,
denne sannheten:

 "Du lever evig!"


Lord Byron


 Hvor det er glede er det kreativitet. Hvor det ikke
er glede er det ingen
kreativitet. Kjenn derfor
gledens natur.

Upanishadene

Mennesker mislykkes ikke;
de gir bare opp!


Elihu Root

Selvrespekt, selverkjennelse, selvkontroll. Disse tre leder
alene til overordnet makt.


Lord Tennyson

Meditasjon er sjelens tunge
 og åndens språk.


Jeremy Taylor

Overalt i universet, finner vi
liv og bevegelse som resultat av en pågående konflikt 
mellom krefter og impulser.
Når den aktive motstanden opphører, resulterer dette i immobilitet og stillstand,
som er Død.

Albert Pike

Ja! Kjærlighet er visselig
et lys fra himmelen;
En gnist av den evige ilden,
 vi delte med englene,
 gitt oss av Gud for
å løfte oss fri fra jordens lave begjær.


Lord Byron

Livet kommer fra Ånden.
På samme måten som et menneske kaster en skygge, kaster Ånden en livets skygge.
Som en skygge av tidligere
liv, kommer livet tilbake
til kroppen.

Upanishadene

En person bør ikke forsøke
å unnslippe fare i bare en omgang. Han bør først holde
rolig sin egen stilling,
så være fornøyd med små gevinster, gjennom
kreative tilpasninger.

I-Ching

Den som elsker seg selv gjennom feilaktig tilknytning
 til sin egen kropp, forblir vandrende i mørket, det sensible og lidelse. Men den
som forstår at kroppen ikke
er annet enn sjelens gravkammer stiger opp til udødeligheten.

Pymander

Gjennom iver oppnås kunnskap,
gjennom mangel på iver tapes
kunnskap; la derfor mennesket
som kjenner denne doble
stien til tap og fortjeneste
posisjonere seg selv slik at
kunnskapen kan vokse.

Gotama Buddha

Livet er et språk hvor i visse sannheter formidles oss;
kunne vi lært dem på noen
 annen måte, ville vi ikke
 ha vært i live.

Arthur Schopenhauer

Gå på en regnbuesti;
gå på en sti av sang,
og alt omkring deg vil
forvandles til skjønnhet.
Det finnes en vei ut av
enhver mørk tåke,
over en regnbuesti.

Edward A. Navajo

Hvis et menneske blir renset,
 vil hans omgivelser bli rene.

Gotama Buddha

Våre støyende år virker
som ørsmå øyeblikk i
den evige stillheten.

William Wordsworth

Et menneske er skapt
av tingene det tror på. 
Det vedkommende
tror, det er han.

Bhagavad Gita

Blomsten som følger etter
solen, gjør det selv på
overskyede dager.

Robert Leighton

Skjebnens hjul kverner uten stans, og hvem kan si
til seg selv? 

"I dag skal jeg være øverst.
"

Konfucius

Gå ikke stolt vandrende over
jorden; for slik skal du visselig
ikke trenge inn i jordens dyp,
ei eller rekke fjellene
i sine høyder!


Koranen

Mennesket av alle
 skapninger spør:

"Kan de døde dø for evig?" 

Guds svar til mennesket
er instinktet som vekker spørsmålet, for ingen
instinkter er
 gitt oss uten grunn.


Bulwer Lytton

Livet, betraktet på et hvilket
som helst tidspunkt, kan virke fullstendig meningsløst. Men betraktet over tid, ser det ut
å avsløre seg som en
organisme som eksisterer i tid,
har et mål og er på vei i en
bestemt retning.

Aldous Huxley

Ikke stol på noen fremtid,
uansett hvor behagelig!
La den døde fortiden
begrave sine døde!
Opptre, - vær virksom i
den levende Nåtiden! 

Henry W. Longfellow

En intelligent person deltar
ikkei kildene til elendighet;
som skyldes kontakt med de fysiske sansene. Slike
gleder har en begynnelse
og en slutt, så derfor
gleder ikke den vise
seg i dem.

Bhagavad Gita

Å leve er å forandre seg,
å være perfekt er å
forandre seg ofte.


John H. Newman

Stabilitet er evig forandring.

Ukjent

Guds frø er inni oss.
Gitt en intelligent og hardtarbeidende bonde,
vil det trives og vokse opp
 til Gud, hvis frø det er;
og på samme måte vil frøets frukter være Gudsnatur.
Pærefrø vokser opp
til pæretrær, nøttefrø opp
til nøttetrær og
 Gudsfrø opp til Gud.

Meister Eckhart

Geni - Å vite uten å ha lært;
å trekke konklusjoner ut ifra ukjente premisser;
å sjeldne tingenes sjel.

Ambrose Bierce

Det vi ikke forstår
 eier vi ikke.


Johann W. von Goethe

Tilfredshet består ikke i å
helle bensin på bålet, men
i å slukke noe av ilden.


Thomas Fuller

Tenking, forstand, resonnering, vilje, ikke kall disse Sjelen!
De er dens virkninger,
ikke dens essens.


Akhnaton

Man bør handle i samklang
med himmelen og jordens vei,
som er utholdende og evig.
Det opplyste mennesket
utholder lenge i sin kurs,
tilpasser seg tidene, men
forblir fast i sin retning
og korrekt i sitt mål.


I-Ching

Jeg døde som et mineral,
og ble til en plante.
Jeg døde som en plante,
og gjenoppstod som et dyr.
Jeg døde som et dyr,
og slik ble jeg et menneske. 
Hvorfor skulle jeg frykte?
Når ble jeg noe mindre
 av å dø?


Jalal-Uddin Rumi

Sinnet er hvileløst, turbulent, trassig og veldig sterkt. Å overvinne det er vanskeligere enn å kontrollere vinden, men
det er mulig gjennom konstant øvelse og standhaftighet.
Den som strever på grunnlag
 av de riktige midlene
er garantert suksess.


Bhagavad Gita

Det er lett i livet å leve
etter verdens oppfatning - det
 er lett i ensomhet å leve etter sin egen; men det store 
mennesket er den som, i verdens midte, opprettholder ensomhetens uavhengighet
med perfekt skjønnhet.

Ralph W. Emerson

Narrer viser seg ofte 
å være profeter.


William Shakespeare

Vanskeligheter avslører geniet,
 medgang tilslører det.


Quintus H. F. Horace

Alle jordens lyder er
skjønn musikk.


Oscar Hammerstein

I løpet av den første
perioden i et menneskes liv
er den største faren å ikke risikere. Så, når valget å
risikere virkelig har blitt tatt,
er den største faren å
risikere for mye.


Søren Kierkegaard

Kan hende det kun finnes en
kardinalsynd; utålmodighet.
Pga. utålmodighet ble vi
drevet ut av Paradiset;
pga. utålmodighet
.

Franz Kafka

Hva er kunst annet enn
å fange i øyeblikket det
skinnende unnvikende
elementet som
er livet selv.


Willa Cater

Sannhetens essens er evig;
Individuelle sannheter 
kommer og går.

A. L. Linall, Jr.

Det tunge er roten til det lette;
Det stille styrer det hastige.

Lao Tzu

Kunstens formål er å
krystallisere emosjon i tanke
og så feste den i form.


Francois Delsarte

Som solens stråler kommer
fra solen, men ikke er solen,
slik kommer vår kjærlighet
og omtanke, enda disse ikke
 er Gud, men bare et fattig, vagt speilbilde og en vag refleksjon av Gud,
likevel kun fra Gud.

Charles Kingsley

Denne verden hvor vi tror
vi er, men ikke er, den andre verden hvor vi egentlig er,
men tror vi ikke er.

Louis Claude de St. Martin

Jeg har aldri vært i stand til å fatte hvordan et rasjonelt menneske kan få glede av å utøve makt over andre.

Thomas Jefferson

Jeg drømte om tusen nye stier, bare for å våkne igjen og finne meg selv på den samme gamle.

Kinesisk Ordtak

Man bør telle hver enkel dag
 som et separat liv i seg selv.


Lucius Annaeus Seneca

Det er bedre å utføre din egen plikt, uansett hvor mye den
enn måtte mangle fortjeneste, enn å gjøre den til en annen, uansett hvor god. Det er bedre
 å dø i utførelsen av sin egen plikt, enn å gjøre en annens plikt fylt av fare.

Bhagavad Gita

Livet er en ren flamme,
vi lever av
en usynlig Sol inni oss.

Koranen

Den som erfarer livets
enhet ser sitt Selv i alle skapninger, alle skapninger
 i sitt Selv, og betrakter alt
 med et upartisk blikk.

Bhagavad Gita

Karakter, i store og små ting, betyr å fortsette med utførelsen av de tingene du føler deg i stand til gjøre.

Johann W. von Goethe