KROPP & MATERIE, SJEL & ÅND,
EN BROR & SØSTER HÅND I HÅND,
KNYTTET AV LIVET & DØDENS BÅND.

Et menneske lever ikke kun av brød, istedenfor å engste seg for å fylle magen med mat, burde han heller bekymre seg mer for hvordan han burde fylle sjelen med ånd. For kropp og sjel går hånd i hånd, som kropp og materie, sjel og ånd, knyttet av livet og dødens bånd.

Et menneske vokser ikke kun fysisk, men også psykisk. Likt et tre ikke kun vokser oppover, men også nedover og treets røtter kan utgjøre mer av hele treet under bakken, i forhold til hva som er synlig på overflaten.

Er det bare et forunderlig sammentreff at antallet synlige stjerner fra jordkloden, tilsvarer antallet hjerneceller i den ytre delen av hjernebarken, dvs. det området vi regner som den aktive hjernen? Nevrologene og astronomene er begge ca. 130 000 000 000 (130 milliarder) slik moderne nevrologi og astronomi har kartlagt.

Hjernen prosesserer 500 terrabytes i sekundet, dvs. 500 000 000 000 000 (500 billioner). Vi er anrettet slik at vi ikke registrerer hjernen i arbeid, hadde vi vært bevisst alt hjernen gjør, ville vi ganske fort mistet forstanden.

Kort Om Nevrologi og Nevroner
Et annet navn på hjerneceller er nerveceller, mens i nyere terminologi benyttes nevroner for det samme. Dvs. at du er i besittelse av et uhorvelig stort antall nevroner, hver av disse kan koble seg oppimot alle de andre, det er vanlig at hvert nevron har ifra 0 til 1000 andre koblinger. Så, hvis vi da ganger 130 000 000 000 med 1000, blir tallet forbindelser 130 000 000 000 000 (130 billioner). Det sier seg selv at dette er et høyt antall og må visualiseres på et enormt stort lerret, hvor det noen steder er større aktivitet enn andre, nesten som et verdenskart, eller stjernekart. Noen steder vil det være store tomme flater, mens andre steder vil det være store sammenknyttede klynger i en eller annen form. Slik er det også med våre tanker, hvert 10. sek. tennes ca. 1 000 000 nevroner automatisk i hjernene våre og skaper tanker, som oftest er det en flom av tanker, ikke nødvendigvis logiske eller sammenhengende. Men, like sikket som hjertet slår, så har også hjernen en puls, som sagt, hvert 10. sek. bombarderes vi av disse indre tankeinntrykkene. Psykiske ladninger, om du vil, som bestemmer vår videre kursus gjennom livet, så fremt vi lærer å kjenne hvordan prosessene som ligger til grunn egentlig virker. Mye likt drømmer, som også for folk flest ikke gir mening eller betraktes som uviktig.

Du har sikkert lagt merke til det, hvordan du ustanselig tenker, enten du liker det eller ei. Vi må lære å forme disse indre psykiske ustanseligeHvilke verdier vil du bygge livet ditt på?


Hvordan betrakter du andre mennesker?


Hva er din oppfatning av andre kulturer og samfunn?


Hvor mye historie kjenner du?


Har du noen gang undret på om det finnes en "Gud"?