Heroldens Brønn

          Velkommen til Heroldens sider!

                                    "Dedikert autodidaktisk kunnskapsarkeologi, altruistiske idealer
                                                    & introduksjon til vanskelig begravd informasjon."

                                                                                         - Herold Samfunnet, Bergen.


HEROLDEN HAR ORDET

    For vi er ledet inn i et bakteppe av utdatert, uriktig og ufullstendig informasjon, spesielt indoktrinert av etterkrigstidens industrielle kultur gjennomsyrende vestens nasjonale og lokale samfunnsforhold. Skolens pillråtne læreverk er ett eksempel, et annet er historien slik den har blitt nedskrevet av seierherrene utgjørende de vestlige katolske og protestantiske anglosaksiske markedskapitalistiske statene og kirkeprovinsene. Hva majoriteten underkuede foreldre forteller sine barn, for å ”beskytte” dem, er på samme måte i hovedgrad fullstendig nonsens. Vestlige industrialiserte markedskapitalistiske nasjoner oppdrar ikke sine borgere til å bli frie, opplyste, selvstendig tenkende, livsfriske, livsutfoldende individer, men former dem til en eneste stor masse av utømmelig billig arbeidskraft. En arbeidsstokk av underdanige, robotiserte, lydige, stilltiende, ikketenkende prototypiske produksjons- og konsumentdroner som kun skal tjene for utarmingen av jordens ressurser og opprettholdelsen av den kapitalistiske materialist-fascistiske finanselitens ledende posisjoner. Føyelige marionetter, dilletanter og pedanter, satt til å utføre arbeidsoppgaver som like gjerne kunne vært utført av apekatter eller maskiner. For bare å ende opp som intellektuelt, sjelelig og åndelig forblindete insekter, reduserte til stumme, døve, passive, hjernevaskede, undertrykte maur, underkastet et diktatorisk enevelde av grå, monoistiske, uniforme, konforme tankemodeller og et forpistret overformynderisk verdisystem. Stillestående, fast forankret til den fysiososiologiske samfunnstuen man finner seg selv å måtte tilhøre, som alltid arbeider utrettelig med å impregnere oss fysisk, psykisk og mentalt i sitt eget åndssterile spøkelsesbilde.

   Vi impregneres nevrologisk fra fødselen av til å dyrke den kapitalistiske samfunnsmodellens materalist-fascistiske verdier, vi programmeres til å tenke, tale og opptre i samsvar med hva den uavlatelig dikterer og propaganderer, selv om det finnes mange andre langt mer humane, bærekraftige og miljøvennlige sosiologiske former for menneskeskapte samfunnsmodeller. Vi fostres, oppdras og kondisjoneres inn i forutbestemte kunstige, mekaniske, syntetisk funksjonelle produksjons- og konsumentroller, inn i sterile tankemodeller, døde maskinelle tilstøpninger, som suger livsgnistens kreative energi ut av oss, for så til sist – hvis herskerklassens strategi lykkes – gjør oss til opprettholderne av de selvsamme inhumane verdiene som vi forakter og undertrykker oss! Ikke nok med det, de mest suggesive ofrene konverterer t.o.m. uten å engang reflektere over dette faktum og blir det bestående systemets fremste quislinger for den rådende ego-narscissistiske grådighetskulturen. Forhekset av dens falske glassperler og slaveprivilegier.

   Men, vi fornyes hele tiden, ingenting er konstant, eller helt i ro, fremtiden er hele tiden i ferd med å ankomme, det nyere evolusjonære livet er bestandig i en tilstand av tilsynekomst. Å henge fast i foreldet tankegods, så som utdaterte politiske, religiøse og vitenskapelige nedstøvede overbevisninger, er det samme som å stivne, ankomme stillstand, for så bare mentalt forvitre og intellektuelt dø. ”For mennesket vokser ikke kun fysisk, men også psykisk.” – Carl G. Jung. Kun den som er åpen for det som i dag betraktes som umulig, vil kunne utvikle seg til den høyere forståelsen av menneskehetens virkelige sameksistensielle rolle. Det som enda ikke er blitt tydeliggjort på lerretet til menneskehetens kollektive bevissthet i dag, kan og vil, likevel, fort kunne bli de mest forbløffende allmennaksepterte sannheter i morgen, eller når som helst, på et hvilket som helst trinn, engang i fremtide

   Folk flest står fasttjoret i innhegningen til den "allmektige" kapitalistiske tankemodellen. Er det ikke på sin plass å  påpeke at vi kontrolleres av usynlige handelskarteller, globale bankkonspirasjoner, teologiske kirkesamfunn og kommersielle politiske påvirkninger i langt større omfang enn vi tror? Dette, kan være vanskelig, fordi vi er også indoktrinert til å tenke det motsatte og forkaste alle slike kritiske tanker. Uansett, flere og flere oppvåknende mennesker i vesten, ankommer i disse oljemangel, terrortrusler, krigsfare og finanskrise tider andre konklusjoner, flere og flere våkner, eller tvinges i lys av tidens globale samfunnsforhold, til en annerledes forståelse enn den deres autoriteter har gjort sitt ytterste til å innprente.

   Når vi gjennomskuer bedrageriet begått mot våre kropper og sinn. Oppigjennom den imperialistkolonistiske verdenshistorien, frem til i dag. For å holde oss i en sfære av mental sløvhet, uvitenhet, avstumpning og underdanighet, ved hjelp av klassiske hersketeknikker, så som klassiske romerske "Splitt og hersk" metoder. Hvor herskerklassen splittet de erobrede folkemassene ved å gi halvparten av dem romerske borgerprivelegier, for på den måten å forme lydige marionetter som holdt resten av sine erobrede medborgere i sjakk, slik at det erobrede folkeslaget ble stående splittet mot hverandre, og ikke samlet mot den egenlige fienden, Roma.

   Tiden er kommet for å gjenerobre sitt eget frie, uplettede, medfødte sinn, sin egen grunnatur og sin egen kvintessensielle personlighet, ikke slik den har blitt indoktrinert, kondisjonert og impregnert på jordens befolkning av politiske statsmyndigheter, gjennom avstumpete læringsinstitusjoner, religiøse instanser, kontrollert massemedia og falsk propaganda. Men, slik den innerste naturkraften i alle mennesker alltid har vært, er, og vil bli, der den nå ligger forsøkt begravd under et åndskvelende mentalt makkverk av psykisk forråtnende rekved, offer for utallige år villedning, feilinformasjon og ondsinnet uforstand. I påførte tilsmussede fillekleder som skjuler for den virkelige kledningen til vår kollektive mentale menneskekonstitusjon, undertrykt av et overstyrende, globalt voksende materialistkapitalistisk altdominerende  samfunnssystem.

   Vi må gjenerobre vår egen naturlige uskyld iboende i mennesket, vår medfødte naturlige kreativitet, gjennom å "reformulere alle våre verdier", slik Nietzsche sa det. Enorme mengder kunnskap har aldri blitt formidlet folket. "Den som vil lære den virkelige verdenshistorien må gå til poetene," sa Jens Bjørneboe; og dette bringer oss til poenget, som er: "Å gå i dypet av seg selv." Sokrates formulering: "Menneske, kjenn deg selv!" For å skape den metamorfiske forandringen i oss selv, som vi ønsker å se i verden. Vi må selv bli de forbildene, vi etterlyser og formidlere av de verdiene verden er i mangel av, så som, lys, liv, frihet, kjærlighet, kunnskap, forstand, visdom, kraft, storhet, skjønnhet, prakt og human intelligens. Den altinkluderende sovende kraften som ikke gjør forskjell på folk eller skaper kunstige, umenneskelige klasseskiller, men alltid jobber for at hver mann og kvinne på denne jord skal kunne leve fullverdige liv. "For det du gjør mot den minste av mine lille brødre, gjør du også mot meg", sa den salvede, så lenge noen lider, har vi en plikt til å gjøre hva vi kan for å rette situasjonen, istedenfor å telle våre egne penger og gå til sengs med selvgode flir om munnen. Bare for å bli dummere og dummere, og feitere og feitere, inntil vi ikke kan fungere i de hellige instrumentene vi har fått utleverte ved fødselen. DU, er som menneske, en del av hele den øvrige menneskeheten, hvis en del av den lider, så er den lidelsen en del av DEG.

   Herunder er nøkler til kunnskap, disse deler jeg med glede, i alle deres fasetter og mangfold, måtte de være nøkler til psykisk vekst og opplysning.

   Og, måtte hver den som stiger ned i denne brønnen, alltid komme inspirert og psykisk forfrisket opp igjen, fornyet til å ta del i menneskehetens virkelige oppdrag, som ganske enkelt er å skape en bedre verden; og samtidig stille quislingene til veggs og eksponere deres råtne bedritenhet, istedenfor å bli en del av problemet og Cecil Rhodes mentaliteten til maktherrene.

   Klokken er slagen 23:00 på livets klokke; det finnes ingen lommer i likskjorten. Tenk over, hva vil du egentlig med livet ditt, du har en sjanse og ingen vet når døden kommer. Vil du virkelig gå i graven, fullt vitende om at du ikke har gjort annet enn å rettferdiggjøre ditt eget egoistiske ego, stilt deg blind overfor andres problemer, blitt dummere og dummere, tammere og tammere, feigere og feigere, og kun vært opptatt av å fylle din egen mage med feit mat og bankkontoen din med monopolpenger? I så fall vil du dø i sotteseng og havne i tåkeheimen du fortjener og ikke sammen med dem som våger denne kampen, som ikke er blitt så impotente at de ikke lengre tør åpne kjeften og reise seg i full positur. Vil du virkelig gå stille ned i din grav, som et lam på vei til slaktebenken, som en ubetydelighet uten andre meninger enn dem de andre sa du skulle ha?

- av Morgan Stern. Leder for Herold Samfunnet i Norge.  11.11.2010.        


FORFATTERE HOVEDVERKER
Bram Stoker

J.R.R. TolkienAlexandre Dumas

Victor Hugo


Jonathan Swift

Miguel de Cervantes

Daniel Defoe

Jules de Verne
Frances H. Burnett


Hans Jæger


Dante Alighieri

Geoffrey Chaucer

John Milton


Marquis de Sade

Jens BjørneboeAgnar MykleRagnhild JølsenMary Wollstonecraft

Jean GenetWilliam S. BurroughsJack Kerouac

Allan Ginsberg


Nordahl GriegFrancois Rabelais

Honoré de Balsac

Oscar Wilde


James Joyce


Johann W. von Goethe
Edgar R. Burroughs


Thomas Mann


Arthur Machen

H. P. LovecraftAldous Huxley


George Orwell


Tor Jonson

August Strindberg


Edgar A. Poe

Stein Mehren
Joseph CampbellThomas BulfinchCharles BukowskiWilliam Gibson

Maksim Gorkij


Leo TolstoyFjodor Dostojevskij


Marcel Proust

AristofanesR. Payne Knight


Colin Wilson
Georg Johannesen

Knut Hamsun 

Thucydides

Sun Tzu
 
"Dracula."

"Hobbiten."
"Ringenes Herre."
"Silmarillion."

"De Tre Musketerer."

"Ringeren av Notre Dame."
"Greven av Monte Cristo."

"Gullivers Reiser."

"Don Quijote."

"Robinson Crusoe."

"Reisen til Jordens Indre."
"Tyve Tusen Favner Under Havet."
"Jorden Rundt på Åtti Dager."
"Den Mystiske Øyen."

"Den  Hemmelige Hagen."
"Lille Lord Fauntleroy."

"Fra Kristiania-Bohemen." (Ble beslaglagt!)
"Min Forsvarstale i Høyesterett."
"Psyk Kjærlighet."
"Bekjennelser."
"Fengsel og Fortvilelse."
"Anarkistens Bibel."

"Den Guddommelige Komedie."

"Cantebury Fortellingene."

"Paradis Tapt."
"Paradis Gjenvunnet."

"Justine (Juliette)."
"120 Dager i Sodom."
"Kjærlighetens Forbrytelser."
"Filosofi på Kammerset."
"Brev fra Fengselet."

"Før Hanen Galer."
"Jonas."
"Under en Hardere Himmel."
"Blåmann."
"Den Onde Hyrde."
"Uten En Tråd." (Skapte stor skandale!)
"Bestialitetens Historie."

"Sangen om den Røde Rubin." (Beslaglagt!)
"Lasso om Fru Luna."
"Mannen fra Atlantis."

"Ve's Mor."
"Rikka Gan."
"Fernanda Mona."

"Frankenstein."

"Vår Frues Blomster."
"Tyvens Journal."
"Kjærlighetens Fange."

"Junkie."
"Naken Lunsj."
"Min Utdannelse: En Bok av Drømmer."

"På Veien."

"Virkelighetssmørbrød."
"Planetnyheter."

"Rundt Kap det gode Håp."
"Skipet Går Videre."
"De Unge Døde."

"Garagantua og Pantagruel."

"Menneskehetens Komedie."

"Bildet av Dorian Gray."
"Et Hus av Granatepler."

"Ulysses."
"Finnegans Likvake."

"Unge Wethers Sorger."
"Hermann og Dorothea."
"Faust."
"Fargelære."

"Tarzan Lorden av Greystoke."
"John Carter Mannen fra Mars."

"Familiens Forfall."
"Doktor Faustus."

"Den Store Guden Pan."
"Det Innerste Lyset."
"Den Skinnende Pyramiden."
"Den Røde Hånden."
"Den Hemmelige Prakten."

"Cthuluhus Kall."
"Beistet i Hulen."
"Polaris."

"Splitterny Verden."
"Sansenes Dører (Himmel og Helvete)."

"1984."
"På Bunnen og Blakk i London og Paris."

"Bare Kjærleik og Død."

"Den Fredløse."
"Det Røde Rommet."
"Gift!"
"Svarte Faner."
"Legender."
"Inferno."

"Avgrunnen og Pendelen."
"Vedd Aldri Hodet til Djevelen."
"Noen Ord Med en Mumie."

"Masken til den Røde Død."
"Mordene i Rue Morgue."
"Det Ovale Portrettet."
"Den Avlange Boksen."
"Fallet til Huset Usher."
"Djevelen i Klokketårnet."
"Fire Dyr i Ett - Homo Kameloparden."
"En Nedstigning nedi Malstrømmen."
"Den Tusen-og-Andre Fortellingen til Scheherazade."

"Ravnen."

"Gjennom Stillheten en Natt."
"I Stillhetens Hus."
"Anrop fra en Mørk Stjerne."
"Titanene."

"Hvor de To kom til Deres Far."
"Helten med Tusen Ansikter."
"Veien til de Dyriske Kreftene."

"Fablenes Tidsalder."
"Mytologiens Skjønnheter."
"Myter og Legender fra Gresk og Romersk Mytologi."

"Løp med den Jaktede."
"Nattens Arbeider."
"Det Siste Strået. "

"Neuromancer."

"Solens Barn."
"De Nedre Dyp."

"Krig og Fred."
"Kosakkene."
"Guds Kongerike Er Inni Deg."

"Idioten."
"Brødrene Karamasov."

"På Sporet av Den Tapte Tid (3200 sider i syv bind)."

"Skyene."
"Froskene."
"Lysistrata.
 
"Tilbedelsen av Priapus."
"Et Analytisk Studium av Smakens Prinsipper."

"Outsideren."
"Religion & Rebellen."
"Rituale i Mørke."
"Rasputin & Romanovs Fall."
"Filosofenes Stein."
"Poesi & Mystisisme."
"Det Okkulte: En Historie."
"Snikmyrdernes Orden: Mordpsykologi."
"Underverdenens Herre: Jung & det Nittende Århundret."
"Rudolf Steiner: Mannen & Hans Visjoner."
"Aleister Crowley: Dyrets Natur."
"Bortenfor det Okkulte."

"Om Den Norske Tankemåten."

"Sult."
"Pan."
"Markens Grøde."
"Mysterier."
"Den Siste Glæde."
"Børn av Tiden."
"Segelfoss By."
"Under Høstsjernen."
"En Vandrer Spiller med Sordin."

"Historien til den Peleponnesiske Krigen."

"Kunsten å Krige."
  Til Toppen   

POETER HOVEDVERKER
William Blake

Lord G. Gordon ByronPercy Bysshe Shelley

John Keats
Homer


Cinæthon av Sparta


Virgil


Aiskylos


Ovid

PindarAnna Komnena

Geoffrey av MonmouthThomas Malory

Gottfried von Strassburg

Wolfram von Eschenbach


(Ukjent sagadikter)

Omar Khayyám

Lord Alfred Tennyson


Alfred E. HousmanChretien de TroyesTheodore Prodromus


Charles Baudelaire


Samuel Taylor ColeridgeAlgernon C. SwinburneWalter Savage Landor


SofoklesAndre Bjerke


William B. Yeats
Francois de Villon


Jarlen av Rochester


Gerald Massey


Petronius

Lucretius

Laurent Tailhade


Paul-Marie Verlaine


Jean de La Fontaine

Gustave Flaubert

"Sanger av Uskyld."
"Sanger av Erfaring."
"Himmelen & Helvetes Giftermål."

"Jerusalem."
"Milton et Dikt i To Bøker."

"Kain: Et Mysterium."
"Junkeren Harolds Pilegrimsferd."
"Korsaren."
"Chillons Fange."
"Hebraiske Melodier."
"Promethevs."
"Manfred."
"Dantes Profeti."
"Werner."
"Hun Vandrer i Skjønnhet."
"Don Juan." (Skapte stor skandale!)

"Dronning Mab: Et filosofisk Dikt."
"Alastor, eller Ensomhetens Ånd."
"Ozymandias."
"Anarkiets Maske."
"Englands Menn."
"Atlas Heks."
"Promethevs Friløst."
"Adonaïs."
"Livets Triumf." (Ufullendt).

"Lyse Stjerne, var jeg kun stødig som deg."
"Endymion: En Poetisk Romanse."
"Hyperions Fall: En Drøm."
"Hymne til Apollo."
"Hyperion."
"La Belle Dame sans Merci."
"Ode til Melankolien."
"Søvn & Poesi."


"Illiaden." (10 års Krigen mellom Sparta og Troja).
Odysseen (Odyssevs hjemreise etter 10 års Krigen; fortsetter Illiaden).

"Telegonien." (Telegonus "Født langt hjemmefra," sønnen til Odyssevs og Circe vender hjem og dreper uvitende sin far; fortsetter Odysseen.)

"Aeneaden." (Aeneas flukt etter Trojas Fall og hans opprettelse av Romanum Capitolum; fortsetter Illiaden.)

"Orestien." (Agamemnos hjemreise etter 10 års Krigen, Clytemnestreas svik og sønnen Orestes hevn; fortsetter Illiaden.)

"Metamorfoser."

"Pythiske Oder."
"Olympiske Oder."
"Nemeiske Oder."

"Alexiaden." (Keiser Alexios gjerninger)

"Merlins Profetier."
"Historien til Britanias Konger."
"Merlins Liv."

"Kong Arthurs Død."

"Tristan & Isolde."

"Parzival."
"Nibelungenlied."

"Sigurd Fafnesbane."

"Rubáiyat."

"The Charge of the Light Brigade."
"The Lady av Shalott."

"A Shrophire Lad."
"Last Poems."
"More Poems."

"Parzival & Graalens Historie."
"Lancelot Kjerrens Ridder."
"Yvain Løvens Ridder."

"Rodánthe and Dosiklís."
"Versene til de Tolv Månedene."

"Ondskapens Blomster."
"Kunsten & det Moderne Liv."
"Latterens Essens."
"Kunstens Speil."
"Om Vin & Hasjisj."
"Fanfarlo."

"Rimet til den Eldgamle Sjømannen."
"Kublai Khan" eller "En Visjon i En Drøm."
"Christabel."

"Chastelard." (Skapte stor skandale!)
"Atalanta i Kalydon."
"Dolores."
"Tidens Triumf."
"Dikt & Ballader."
"Erecthevs."
"Cor Cordium."
"Eurydike."
"Menneskets Hymne."
"Mater Triumfalis."
"Hagen til Cymodoke."
"Hagen til Proserpine"
"Pans Pallas."
"Utenfor Kirken."
"Hesperia."

"Imaginære Konversasjoner."
"Rose Aylmer."

"Aias."
"Kvinnene fra Thrakis."
"Antigone."
"Kong Oidipus."
"Elektra."
"Filoktetes."
"Oedipus i Kolonos."

"Nattmennesket."
"De Dødes Tjern."
"Døde Menn Går i Land."
"Skjult Mønster."
"Enhjørningen."
"Tryllestaven - Syv Historier om noe Bortenfor."
"Syngende Jord."
"Regnbuen."
"Fakkeltog."
"Den Hemmelige Sommer."
"Samlede Dikt."
"Nye Bidrag til Goethes Fargelære."
"Vitenskapen og Livet."
"I Syklonens Sentrum."

"Vandringene til Oisin og Andre Dikt."
"Cathleen ni Houlihan."
"Cooles Ville Svaner."
"Den Andre Gjenkomsten."
"En Visjon."
"Seilas til Bysantin."
"Tårnet."
"Den Kveilende Trappen."

"Balladen om God & Nyttig Lærdom."
"Det Store Testamentet."

"En Satyr Mot Menneskeheten."
"Sodom, eller Fordervelsens Kvintessens."

"Frihetens Stemmer og Kjærlighetens Lyrikk."
"Balladen om Babe Christabel."
"Krigen Venter."
"Havelocks Marsj."
"En Fortelling om Evigheten."
"Det Oldgamle Egypt: Verdens Lys."

"Satyrikon."

"De Rerum Natura."

"Au Pays du Mufle."
"Imbeciles et Gredins."

"Poemes Saturniens."
"Les Amies."
"Fetes Galante."
"La Bonne Chanson."
"Romance sans paroles."
"Sagesse."
"Les Poetes Maudit."
"Amour."
"Mes Prisons."
"Confessions."

"Utvalgte Fabler."

"Fru Bovary."
"Salammbô ."
"En Ung Manns Historie."
"Tre Fortellinger."
"Le Candidat."
 

Til Toppen

TEURGISTER HOVEDVERKER
Edward A. Crowley

Dion Fortune

S. L. MacGregor Mathers

Moina Mathers

William Wynn Westcott

William Robert Woodman

Dr. Gerard Encausse

Alphonse L. Constant

Helena Petrovna Blavatsky

Annie Besant

Henry S. Olcott

William Quan Judge

Gareth Knight

Ernest A. Wallis Budge

Charles H. Allan Bennet

Kenneth Grant

Austin Osman Spare

Walter Ernest Butler

Alan Watts

Meister Ekchart

Manly P. Hall

Israel Regardie

Milarepa

Lao-tze

Christian Rosenkreutz

Albert Pike

Emmanuel Swedenborg

Hildegard von Bingen

Franz Mesmer

Theodor Reuss

Carl William Hansen

John Dee

Edward Kelly

Louis Claude de St. Martin

Pasqually

Jules Doinel

Alexandre St-Yves d'Alveydre

René A. Schwaller de Lubicz

Stanislas de Guaita

Oswald Wirth

Anton Szandor LaVey

Cagliostro

Jacob Boehme

Cornelius Agrippa

Gareth Knight

Alvin Boyd Kuhn

Michael Maier

Robert Fludd

Elias Ashmole

William Grey

Nostradamus

Paracelsus

Bardesanes

Gerald B. Gardner

Alexander Sanders

Anni Besant

Dolores Ashcroft-Nowicki

G. I. Gurdjieff

Antoine Fabre d'Olivet

Hugo von HofmannsthalTil Toppen

FILOSOFER HOVEDTESER

Thales

Pytagoras


Anaxagoras

Empedokles

Demokrit

Aristoteles


Aristarkhos

Arkimedes

Ptolemaios


SokratesParminedes

Euklid

Erasthenes

Perikles

Platon
Hippokrates &
Galen
Ibn Rushd (Averros)

Jalaluddin Rumi

Hipparchos

Anaximander
                
Anaximenes

Diogenes

Heraklit

Friedrich Nietzsche         

Alfred Korzybski

Bertrand RussellArild Haaland

"Alt er  vann", Magnetisme.

Den Runde Jords Teori,
Den Guddommelige Matematikk.

"Udelelige partikler."

De Fire Elementene.

Atomet.

Vitenskapens Fundamentale Basis,
Det Geosentriske Universet.

Det Heliosentriske Universet (2000 år før Kopernikus!)

Hydrostatikk.

Optikk,
Teori om Planetenes Bevegelser.

"Kjenn Deg Selv",
Humanisme,
Ironi.

"Verden er evig og uforanderlig."

Kombinerte Parmenides og Sokrates prinsipper.

Geometriens Far.

Jordens Omkrets.

Akademiet,
Ideverdenen og Sanseverdenen,
Metafysikk,
Epistemologi,
Etikk,
Estetikk,
Politikk,
Utdannelse.

Legekunstens Far (Sammen med Galen).
Anatomi,
Kirurgi,
Sykdomslære,
Terapi.
Tragediens Fødsel.
Menneskelig Alt for Menneskelig.
For Slik Talte Zarathustra.
Bortenfor Godt og Ondt.
Antikrist.

Generell Semantikk

"Matematikkens Prinsipper."
"Filosofiske Essays."
"Filosofiens Problemer."
"Mystisisme & Logikk & Andre Essays."
"Sinnets Analyse."
"Satan i Forstaden & Andre Historier."
"Hvorfor Jeg Ikke Er En Kristen."

 

Til Toppen

PSYKOLOGER GRUNNLÆRE
William James

Abraham Maslow

Sigmund Freud

Carl G. Jung


Eric Berne

Wilhelm Reich

Carl Rogers
 
Clayton Paul Alderfer

David C. McClelland
 
Frederick I. Herzberg

Henry A. Murray

Dr. Briere de Boismont
Pragmatismen i filosofien.

Funksjonalistisk psykologi.

Ubevissthetens Psykologi, Psykoanalysen.

Arketypene, Skyggen, Individuasjonsprosessen,
Den Private & Kollektive Ubevisstheten, Synkronisitet.

Transaksjonsanlysen.

Vegeterapi, Orgonenergi, Orgasmens Funksjon.

 

Til Toppen

SELVENGASJERTE
INTELLEKTUELLE
HOVEDVERKER
Guy Fawkes

Timothy Leary

Robert A. Wilson

Lenny Bruce

Abbie Hoffman

Henri Rollins

George Carlin
 
 
   

VITENSKAPSMENN GRUNNIDEER & VISJONER
Nikolaus Kopernikus    
        
Galileo Galilei

Tycho Brahe

Johannes Kepler

Roger Bacon

Isak Newton

Thomas Young

James C. Maxwell

George Stoney

Wilhelm Røntgen

Dmitri Mendeleev

Albert Einstein

Wolfgang Pauli

Max Planck

Niels H. D. Bohr           

Erwin Schrodinger

Nicholas Culpepper

Carolus Linnaeus

Marie Curie

Louis Pasteur

Rene Descartes

Benjamin Franklin

Michael Faraday

Charles Darwin

Stephen Hawkin

Georg Cantor

Alan Turing

Ludwig Boltzmann

Kurt Gödel

Nikolas Tesla

Jacques Fresco

Carl Sagan
Det Heliosentriske Universet.

Den Moderne Fysikken, Mekanikk.

Gravitasjon.

Planetenes Bevegelser.

Beviselige Naturobservasjoner.

Mekanikkens Lover, Klassisk Mekanikk.

Lysets Bølgeteori og Interferens.

Fargesyn, Molekulær og Elektromagnetisk Teori .

Elektronets Teori, Massens Estimat.

Røntgenstråling.

Det Periodiske System.     

Relativitetsteorien, Fotonet (lyskvanten) som Partikkel.

Eksklusjonsprinsippet.

Kvantisert Stråling, Kvanten.

Atomet.

Bølgemekanikk.

Plantenes og Dyrenes Klassifiseringssystem.

Radioaktivitet.

Sykdomsbakterier.

Kartesiske Koordinater og Kartesisk Dualisme.

Lynavlederen, Bifokale Briller.

Elektromagnetisme, Elektrisk Motor, Elektrolyse.Evolusjonsteorien.  Mengdelæren, Cantors Teorem, Uendelighetsmatematikk.

Datavitenskapen, Turingtesten, den Universelle Turingmaskin.

Kinestisk Gassteori, Boltsmanns Konstant.

Gödels Ufullstendighetsteorem.  Til Toppen

GNOSTIKERE GRUNNLÆRE
Simon Magus

Marcion

Valentinus

Carpocrates

Manikeus

Basilides

Arius

Auxentius

Fortunatus

Ofittene

Stiftet  skolen for moralsk frihet Amoralisme.

Grunnla en tidlig Gnostisk sekt, anklaget for lidderlighet.

Brøt med Kirken og utviklet sin egen Gnostiske doktrine.

Grunnla en tidlig Gnostisk sekt, anklaget for libertinisme.

Stiftet den oldgamle Persisk Gnostiske religionen Manikeisme.

Tidlig Gnostisk Kristen religiøs lærer i Alexandria, Egypt.En av Arius tilhenger, tok navn etter en eldre Ariansk biskop.

En av Manikeus Eldre tilhengere.
 

Til Toppen


KIRKEFEDRE  HOVEDVERKER

Alexander av Alexandria   

Alexander av Lycopolis 

Ambrose                         

Archelaus

Arnobius

Athanasius

AugustineTertullianusPraexas

Justin
Iraneus

Lactantius

John Wycliffe


Savonarola

"Epistler om Ariansk Kjetteri og Arius Forfall."

"Om Manikeerne."

"Messe Mot Auxentius."
"Om den Kristne Tro." (De Fide)
"Om den Hellige Ånd."
"Om Mysteriene."
"Om Satyrus Død."

"Brev med Prekener Mot Manikeus Kjetteri."

"Mot Hedningene."

"Mot Hedningene."
"Forfallet til Arius."
"Fire Taler Mot Arianerne."
"De Decretis."
"De Sententia Dionysii."

"Om Moralen til Manikeerne."
"Om To Sjeler, Mot Manikeerne."
"Brev eller Prekener Mot Manikeeren Fortunatus."
"Mot Brevet til Manikeus Kalt Fundamental."
"Bekjennelser."
"Guds By."
"Om Sjelen & dens Opprinnelse."

"Mot Marcion."
"Mot Praxeas."
"Forskriftene Mot Kjetterne."

"Patrem Crusi fixit; Paraclitum Fugavit."

"Første Apologi."
"Andre Apologi."
"Dialog Med Trypho."
"Om Guds Eneste Styre."

"Mot Kjetterne."

"Fønixen."

Brant kunstverk, luksusartikler, vitenskapelige arbeider og instrumenter på bålet i Firenze. Ble selv brent pga. sin pietisme.

Sterk talsmann for autokratiet og kongers guddommelige rett.
 

Til Toppen

 
RELIGIONER GRUNNLEGGERE
Kristendom
Jødedom
Buddhisme
Hinduisme
Islam
Konfucianisme
Taoisme
Baha'i
Sikhisme
Jainisme
Shintoisme

 
 
    

MYTOLOGISKE PANTEONER     DD 
Kinesiske Guder
Norrøne Guder
Egyptiske Guder
Greske Guder
Romersk
Maya
Inka
Keltisk
Babylonsk
Sumerisk
Persisk
Indiansk
  

 SS

OKKULTE ORDENER &
ALTERNATIVE LIVSSYN
HOVEDPAROLE
Thelema
Åsatru
Paganisme
Scientologi
Ufologi
Kaosmagi
New Age
Heavens Gate
Dr Jones
Mr. Moon
 

ANDRE BEDRIFTER  
Gustave Dore
Ed Wood
Peter Jackson
Sam Raimi
Bela Luogosi
Woody Allen
Akira Kurosawa
Stanley Kubrick
Paul Gaugin
Andre Rodin
Gustaf Wiegeland
Leonardo Da Vinci 
Sergio Leone
Lee van Cleef
Kirk Douglas
Marlon Brando
Terry Jones
      

ROMERSK HISTORIE SÆRSKILTE HOVEDSKIKKELSER
Hannibal                         
Tiberius Gracchus  
Lucullus
Crassus
Mitridates VI
Farnakes
Marius
Pompeius
Cicero
Julius Cæsar
Julia                                
Antonius
Octavian
Lepidus
Brutus
Cassius
Hirtius                            
Pansa                             
Domotius
Appius
Milo
Scipio
Cornelia
Clodius
Cato
Cinna
Sulla
Spartacus                       
Catulus
Caelius
Vercingetorix                
Curio
Hortensius
Marcellus
Doraitia
Kleopatra                       
Cæsarion                         
Fulvia
Oktavia
Vergil                               
Augustus
Konstantin
Tacitus                    
Seneca                             
Overlegen Kartagisk militær kommandør og taktiker.
Dannet det første Romerske tribunatet, ble senere myrdet.
Etablerte seg som konge av Pontus.


Mitridates sønn, senere beseiret av Cæsar.
Avskaffet kravet om eiendom for å bli innrullet i hæren..Cæsars datter, gift med Pompeius, døde fem år senere..

Konsul drept i kamp med Antonius..
Konsul drept i kamp med Antonius..
Scipios datter, Pompeius andre kone etter Julia.
Leder for et stort slaveopprør mot Romerne..


Gallisk oppstandsleder..
Egyptisk dronning som forførte Cæsar og Antonius..
Sønnen til Kleopatra og Cæsar.

Søsteren til Octavius, ble gift med Antonius.
Forfattet Aeniden.


Romersk taler, advokat, senator og en av antikkens største historikere..
Romerks forfatter, filosof og politiker.
                                                

KLASSISK GRESKHOVEDSKIKKELSER, GUDER, HELTER & FABELVESENER
Akaea
Akenere
Akilles

Akrisius
Aekus  
Aegaeon

Aegeus                       
Aeneas

Aeolus
Agamemnon


Ajax
Alkmena
Aloeus
Alfeus
Althaea
Amazoner

Amfitryon
Ankises
Afrodite

Apollo


Ares
Ariadne
Arima
Artemis
Atene

Atreus
Bellerofon

Boreas
Briareus

Boeotiere
Kaletor
Kalydon

Kassandra
Kentaurer

Karis
Kimera

Kiron

Kryses
Kilisia
Klytemnestra
Klytios
Knossos
Korint
Kronos
Daedalos

Danaere
Danae
Dardan
Dardania
Dardaniere

Dardanus
Dares
Daggry
Demeter

Dion
Dione
Dionysos

Død
Efialtes
Eriboea
Europa
Eurybates
Eurydamas
Eurynome
FurierGanymede

Gargaron
Skjebnene
Paris

Ajax
Nestor
Fellesnavn for Hellas.      
Grekerne og deres allierte versus Trojanerne.
Sønn av Peleus og Thetis, sønnesønn til Aekus, Myrmidonernes kommandør, Akeiske allierte.
Konge av Argon.
Sønn av Zevs, far til Peleus, Akilles bestefar.
Navnet brukt av dødelige om den hundre-armede giganten kalt Briaerus av gudene.
Thesevs far.
Trojaner, sønn til Ankises og Afrodite, Dardanianernes kommandør og Trojanernes fremtidige konge.
Faren til Sisyfos.
Akener, konge av Mykene, sønn av Atreus, husbond til Klytemnestrea,Menelaus bror, ypperste kommandør over alle Akaeas armeer og leder for den største Akeiske troppen.
Akener, sønn av Telamon, kommandør for troppen fra Salamis. Den Store.
Thebes dronning, Amfitryons kone, moren til Herkules med Zevs.
Faren til gigantene Efialtes og Otus.
Elv i vestlige Peloponnes.
Moren til Meleager.
En mytisk nasjon med kvinnelige krigere, vagt lokalisert i nord, som skal ha innvadert Frygia i Asia Minor.
Alkmenas husbond og antatt far til Herkules, egentlig unnfaget av Zevs.
Kapys sønn, Priams andre nevø, far til Aeneas med Afrodite.
Kjærlighetens gudinne, datter til Zevs og Dione, moren til Aeneas.
Solens Gud, sønn til Zevs og Leto, tvillingbror til Artemis, kunstens beskytter, spesielt musikk og poesi. Også en bueskytter -"sølvbuens herre"- og en profet med et berømt hellig orakel i Delfi. Trojanernes prinsipielle guddommelige forkjemper.
Krigens gud, sønn av Zevs og Hera, en av Trojanernes hovedbeskyttere.
Datteren til Minos, Kretas konge.
Region i Kilisia hvor monsteret Tyfoeus ligger begravd.
Jaktens gudinne, datter til Zevs og Hera, søsteren til Apollo.
Eller Pallas Atene, gudinne, også kalt Tritogenia eller Tredjefødt av Gudene, Zevs datter, Akenernes beskytterske. En forsvarer for menneskelig opp-
finnsomhet og rådsnarhet, enten vist i håndverk, som spinning, eller dyktighet i menneskelige relasjoner, slike i Odyssevs besittelse, hennes favoritt blant Grekerne.
Far til Agamemnon og Menelaus.
Helt fra Korint, sønn til Glaukus. Kimeraens drapsmann, bestefar til Sarpedon og Glaukus, den yngre.
Nordavinden.
Navnet brukt av gudene om den hundre-armede giganten kalt Aegaeon av dødelige.
2.600, folk i Boeotia, en region i det sentrale Hellas.
Trojaner, sønn til Klytios, drept av Store Ajax.
By i Aetolia, stedet hvor legendariske kamper ble utkjempet mellom Aetoliere og Kuretene.
Datter til Priam. Profetinnen som hadde den forbannelsen at uansett hva hun profeterte, så ville ingen tro henne. Hun forutså fellen som ble lagt for dem, før den Trojanske Hesten ble tatt inni byen, men, i hennes spådom oppfattet de andre henne som gal.
Ville skapninger, halvt hest og halvt menneske, som lever i nærheten av fjellet Pelion.
Gudinne, en av Yndene, kone til Hefaestus.
Monster, "foran helt løve, helt slange bakentil, helt geit i midten," oppavlet av Amisodarus, drept av Bellerofon.
Mest humane av Kentaurene, helbereder og læreren til Asklepius, venn til Peleus og Akilles.
Prest av Apollo.
Region omringene Theben, i nærheten av Troja, folket ble styrt av Eetion.
Konen til Agamemnon.
Trojansk eldre, sønn til Laomedon, bror til Priam, faren til Kaletor.
By på Kreta.
By i kongeriket til Agamemnon.
Gud, sønnen til Uranus, faren til Zevs, Hades, Poseidon, Hera og Demeter.
Den "sagnomsuste oppfinneren" i Minos tjeneste, Kretas konge, som han bygget den berømte labyrinten.
Alternativt navn for Akenere.
Datteren til Akrisius; moren, ved Zevs, til Persevs.
Eller de Dardaniske Porter, en av Trojas hovedporter.
Kongeriket Dardanus, opprinnelig stiftet som en koloni ved foten av fjellet Ida, og forfedrene til Trojanerne.
Folk nedstammet fra Dardania, spesielt de Trojanerne som ble ledet av Aeneas.
Sønn av Zevs, far til Erikthonius, forfader til Priam og Trojas konger.
Presten til Hefaestus, faren til Trojanske Fegus og Idaeus.
Morgenens gudinne, konen til Tithonus.
Gudinne, søsteren til Zevs og moren til Persefone, hun bestemmer jordens fruktbarhet og kornavlingenes rikdom.
By i Euboea.
Gudinne, Afrodites mor.
Gud, sønnen til Zevs og Semele, Thebens Prinsesse; guden for ekstatisk utløsning, spesielt den tilknyttet vinen.
Gud, broren til Søvn.
Sønnen til Aloeus, gigant som sammen med sin bror Otus fanget Ares.
Stemoren Otus og Efialtes.
Datteren til Fønix (2), moren til Minos og Rhadamantus.
Akener, Agamemnons Herold (2) Akener, Odyssevs Herold.
Drømmetolker, faren til Trojanske Abas og Polydius.
Gudinne, Havets datter.
Hevnlystige ånder med oppgave å gjengjelde blod med blod når ingen menneskelig hevner lengre lever. De er spesielt opptatt av skader påført av et familiemedlem mot et annet, og de har regulerende krefter såvel, som når de stiller stemmen til Akilles hingst Xantus.
Sønnen til Tros, gjort udødelig som begerskjenkeren til Zevs og de andre gudene.
Den høyeste tinden på fjellet Ida, og Zevs favorittutkikkspost.Skyggeaktige men potente skikkelser som i ytterste forstand kontrollerer skjebnen til dødelige.

 

TEGNESERIESKAPERE FIGURER  
Lee Falk
Edgar Rice Burroughs
Stan Lee
Will Eisener
Alan Moore
Gilbert Shelton
Robert Crumb
Robert E. Howard
Dan Barry
Fantomet, Mandrake
Tarzan, John Carter Mennesket Fra Mars
Edderkoppen, Hulk, De Fantastiske 4, Sølvsurferen, m.fl.
The Spirit
Sumpvesenet, V For Vendetta, Watchmen, m.fl.
The Fabulouse Furry Freak Brothers, Fat Freddy's Cat
Fritz the Cat
Conan Barbaren
Lyn Gordon
Conan
 

Spørsmål - Bidrag - Kommentarer - Kontakt kan rettes til: Redaksjon@Herold1.Com