KVANTEFYSIKK
Tycho Brahes fantastiske Uranienborg og Stjerneborg

Tycho Brahes Uranienborg

URANIENBORG
(Oppkalt etter musen Urania)

Tycho Brahe (14. des. 1546 - 24. okt. 1601) var en dansk astronom, han betraktes som grunnleggeren av den moderne observerende astronomi. Krateret Tycho på Månen og Marskrateret Tycho Brahe er oppkalt etter ham.

Tycho Brahes mest betydningsfulle innsats var, at han innså, at fremskritt i astronomien forutsatte systematiske observasjoner natt etter natt, og at man behøvde instrumenter med den størst mulige nøyaktighet. Med dette for øyet oppførte han observatoriene Uranienborg og Stjerneborg på øyen Hven i Øresund.

I august 1576 startet arbeidet med observatoriet Uranienborg, hvor Tycho Brahe også bodde. P.g.a. plassmangel og det faktum at måleinstrumentene blåste for vinden når de stod høyt oppe, startet arbeidet på observatoriet Stjerneborg seks år senere.


Tycho Brahes
Månekrater
Urania musen for astrologi
URANIA
(Musen for astronomi og astrologi)
Tycho Brahes Marskrater
Tycho Brahes
Marskrater
 

Stjerneborg 
STJERNEBORG

Stjerneborg var et astronomisk observatorium Tycho Brahe fikk bygget på Hven da han ikke lengre fant Uranienborg tilstrekkelig. Han ønsket større nøyaktighet for sine instrumenter og ville beskytte dem mot vindstøt, samt plassere dem på solide fundamenter. Det stod ferdig i 1584. Dette nye observatoriet var bygget under jorden, og kun under observasjoner åpnet man observasjonslukene. På den måten fikk man større nøyaktighet og da man også kunne styre temperatursvingninger hjalp dette til bedre observasjoner.